Het Goede Gesprek

Deze tool faciliteert medewerkers en leidinggevenden bij het voeren van 'het goede gesprek' (ter vervanging van jaarlijkse gesprekscyclus) met instrumenten, tips en informatie. In het onderdeel Gesprek kan je bijvoorbeeld – samen met je gesprekspartner – een gesprek plannen, voorbereiden, vastleggen en evalueren. De medewerker kan via de tool feedback en/of feedforward vragen aan collega’s of derden. Naast deze instrumenten bevat de tool tips en extra informatie over het voeren van het goede gesprek.