Home

Op dit platform vind je toepasbare kennis en praktijkvoorbeelden van interventies over duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO). Dit helpt jou als werkgever om in gesprek te gaan en effectieve maatregelen te nemen, zodat je bedrijf of organisatie gezond en wendbaar blijft. Met gemotiveerde en vitale werkenden.

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen zijn in thema’s uitgewerkt en toegelicht. Je vindt per thema een overzicht van mogelijke interventies. Ook komen factoren die van invloed zijn op een succesvolle invoering aan bod. 

Uitgelicht

Quickscan duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LO)

© SZW

01-02-2021 |  In het kader van het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen heeft Capgemini een quickscan van de huidige wetenschappelijke- en praktijkkennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen uitgevoerd.

Nieuws

Meer nieuws