7 dimensies scan

De Unie heeft een scan die aan de hand van zeven dimensies (7D) inzicht oplevert in wat werkenden eventueel belemmert om vooruit te bewegen. Een van de dimensies is bijvoorbeeld ‘vakmanschap’, die benadrukt dat het belangrijk is dat de (vak)kennis van werkenden up-to-date is. Echter, vakmanschap kan niet los worden gezien van de andere zes dimensies: mentaal, financieel, emotioneel, sociaal, fysiek en spirit. Als alle dimensies in balans en met elkaar verbonden zijn, dan is een werkende het meest succesvol om een stap in zijn/haar loopbaan te benutten.