Thema's

Duurzame Inzetbaarheid wordt vaak gezien als een containerbegrip. Om hier wat meer inzicht in te geven, hebben we een aantal deelthema’s aangebracht. Op deze pagina worden deze thema’s verder uitgelicht. Sommige onderwerpen hebben misschien meer betrekking op jouw organisatie dan anderen. Op de pagina inspiratie kun je  dan gerichter zoeken.

Gezond, veilig en vitaal werken

Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap

Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit

Eigen regie op de loopbaan van werkenden