Thema's

Binnen Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen zijn een aantal thema's te onderscheiden. Op deze pagina worden deze nader uitgelicht.

Gezond, veilig en vitaal werken

Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap

Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit

Eigen regie op de loopbaan van werkenden