Succesfactoren en stappenplan voor Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

Elke organisatie is anders en vraagt om een eigen aanpak op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. Een goede aanpak vraagt bovendien meer dan alleen het toepassen van aantal interventies. Hieronder willen we je inzicht geven in hoe je een succesvolle, integrale aanpak vorm zou kunnen geven. Want hoewel elke aanpak uniek  is, zijn er wel een aantal succesfactoren en processtappen aan te wijzen die de effectiviteit van de maatregelen kunnen vergroten.

Succesfactoren voor effectieve aanpak

In dit model wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste factoren voor een effectieve aanpak van DI en LLO. Ontwikkelde plannen kunnen nog zo goed zijn, maar als niet aan bepaalde succesfactoren wordt voldaan, dan kunnen deze een goede uitvoering en uiteindelijke resultaten in de weg staan.

Succesfactoren

Zes stappen

Het ontwikkelen van een effectieve aanpak van DI en LLO kan het beste stap voor stap worden aangepakt. Op basis van verschillende onderzoeken is het onderstaande stappenplan opgesteld die werkgevers kunnen helpen wanneer ze met DI en LLO aan de gang gaan. Dit zijn de zes stappen:

Stappenplan