Succesfactoren en stappenplan voor Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

Een effectieve benadering van Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vraagt vaak meer dan alleen het toepassen van een aantal interventies. Een succesvolle, integrale aanpak heeft te maken met een aantal succesfactoren en processtappen om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten. 

Succesfactoren voor effectieve aanpak

Model met de belangrijkste succesfactoren om duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen te stimuleren
Beeld: SZW

In dit model wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste factoren voor een effectieve aanpak van DI en LLO. Ontwikkelde plannen kunnen nog zo goed zijn, maar als niet aan bepaalde succesfactoren wordt voldaan, dan kunnen deze een goede uitvoering en uiteindelijke resultaten in de weg staan.

Succesfactoren

Zes stappen

Het ontwikkelen van een effectieve aanpak van DI en LLO kan het beste stap voor stap worden aangepakt. Op basis van verschillende onderzoeken is het onderstaande stappenplan opgesteld die werkgevers kunnen helpen wanneer ze met DI en LLO aan de gang gaan. Dit zijn de zes stappen:

Beeld: SZW

Stappenplan