Evaluatie ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren (DI R&S) geëvalueerd. Deze regeling richt zich op het (inter)sectoraal en regionaal bevorderen van het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden, om hen in staat te stellen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd binnen of buiten de organisatie te blijven werken.