Duurzame inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf

MKB-Nederland voerde het project ‘Duurzame Inzetbaarheid in het mkb’ uit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project beoogde een impuls te geven aan alle aspecten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. In deze rapportage worden de resultaten uiteen gezet.