Route naar RI&E

Elke organisatie hoort een arbobeleid te hebben en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Op initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW is ‘Route naar RI&E’ ontwikkeld om het MKB beter te ondersteunen bij het maken van een RI&E. Zo wordt men op weg geholpen naar een gezonde en veilig werkomgeving.