Gespreksleidraad Werkstress

De Gespreksleidraad Werkstress helpt bij het bespreekbaar maken van werkstress binnen organisaties. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan, helpt in de bewustwording en het doorbreken van het taboe op werkstress. Ook ontstaat inzicht en kunnen eventuele problemen worden voorkomen.