Webinar Duurzame Inzetbaarheid MDIEU

Op dinsdag 20 april 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar georganiseerd over het onderdeel ‘duurzame inzetbaarheid’ binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Webinar dinsdag 20 april 2021

Tijdens het webinar zijn de vier thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgebreid besproken, zijn goede voorbeelden aan de orde gekomen en zijn vragen over het onderdeel duurzame inzetbaarheid beantwoord. Het webinar is tot en met 20 mei 2021 terug te kijken

Webinar dinsdag 18 mei 2021

Op dinsdag 18 mei 2021 vindt om 14.00 uur een tweede webinar over duurzame inzetbaarheid plaats. Tijdens dit webinar komen opnieuw de vier thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid aan de orde, evenals dezelfde goede voorbeelden. Daarnaast zal er ruimte zijn voor nieuwe vragen en antwoorden. De opzet van dit webinar zal anders zijn: dit webinar duurt een uur en vindt plaats via het online vergaderprogramma Cisco Webex Webex. Indien u wilt deelnemen aan dit webinar, kunt u een email sturen aan: beleidsteamMDIEU@minszw.nl

Webinar MDIEU – Handleiding projectadministratie

Op donderdagochtend 20 mei vindt een webinar plaats met subsidie-technische ins en outs over de subsidieregeling MDIEU en de projectadministratie die bij deze regeling nodig is. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op alle praktische zaken en voorschriften die samenhangen met de projectadministratie. Als u wilt deelnemen aan dit webinar, kunt u een email sturen aan: beleidsteamMDIEU@minszw.nl

Aanbod voor een oriënterend gesprek sectoren

Op 1 juni 2021 opent een eerste aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen. Tot dit moment voert het ministerie van SZW oriënterende gesprekken met sectoren die subsidie hebben aangevraagd voor een sectoranalyse én van plan zijn om tijdens dit eerste aanvraagtijdvak een subsidieaanvraag in te dienen. In het najaar volgt een nieuwe ronde oriënterende gesprekken voor de sectoren die een activiteitenplan willen indienen voor het 2e tijdvak begin 2022. Mocht u van plan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen in juni 2021, en sociale partners binnen de sector willen hierover met het beleidsteam MDIEU overleggen, dan bieden wij u aan om een oriënterend gesprek te voeren. Doel van het gesprek is om mee te denken over de subsidieaanvraag en eventuele vragen te beantwoorden. Indien u hierin interesse heeft, kunt u een email sturen aan: beleidsteamMDIEU@minszw.nl