Veel verzuim door bedreiging, schoppen en bijten 

Elke dag zijn er gemiddeld 53 gevallen van schoppen, bijten of bedreiging op het werk, die leiden tot langer verzuim. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 22 procent van de werknemers die zich vier dagen of langer ziek melden noemen verbaal of fysiek geweld de reden voor hun afwezigheid op het werk. Bij 88.000 arbeidsongevallen was er sprake van langer verzuim.

Ruim een kwart van de werknemers houdt geestelijk letsel aan een arbeidsongeval over. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring. Bij 16 procent ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.

Om organisaties verder te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld door derden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hulpmiddelen beschikbaar gesteld voor werkgevers om werkgevers en werknemers ervan bewust te maken dat agressie en geweld op de werkvloer onacceptabel is. Daarnaast vinden er in de komende periode een aantal bijeenkomsten plaats om werkgevers uit verschillende sectoren met hoge prevalentiecijfers te informeren over de aanpak van agressie en geweld door derden.

11-02-2016
Meer over:
Delen: