Neways biedt succesvol opleidingen aan voor medewerkers

Over het bedrijf

Neways Leeuwarden BV is onderdeel van Neways Electronics International NV, met totaal wereldwijd 3000 medewerkers en acht locaties in Nederland. Neways Leeuwarden BV is een productielocatie van elektronica voor in machines, bijvoorbeeld onderdelen voor agrarische machines.

Wat hebben we gedaan

We streven er naar om onze medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. We hebben redelijk wat oudere mensen in dienst en met veelal statisch werk is de inrichting van het werk essentieel voor medewerkers om gezond en met plezier aan het werk te blijven. Daarom besloten we mee te doen aan een onderzoek naar ons duurzame inzetbaarheid-beleid. Hieruit bleek dat persoonlijke ontwikkeling een structurele plek moest krijgen.

Om te weten wat er onder de medewerkers speelt was goede communicatie essentieel. Wat houdt onze medewerkers bezig? Wat zijn hun behoeftes en hoe kunnen wij hierin tegemoet komen? Leidinggevenden kregen hiervoor een cursus met een acteur. Zo kregen zij zicht op hun eigen gedrag en het effect daarvan op de gesprekpartner. Met deze inzichten begonnen de leidinggevenden met het voeren van gesprekken om een persoonlijk ontwikkelplan op te zetten. Hieruit kwam naar voren dat veel medewerkers behoefte hadden aan scholing in de vorm van een (extra) diploma.

Wat heeft het opgeleverd?

Hier hebben we op ingespeeld door diverse opleidingen aan te bieden. Deze konden veelal tijdens werktijd gevolgd worden. Hierdoor is het aantal trainingen verviervoudigd en is structureel opleiden nu gewoon bij Neways. Een resultaat waar we erg trots op zijn. Daarnaast is het gevoel van gemeenschappelijkheid sterk verbeterd. De medewerkerstevredenheid is gestegen naar maar liefst 93 procent (in 2013), maar ook de sfeer op de werkvloer is omhoog gegaan. We zien ook dat de interne mobiliteit omhoog is gegaan. Doordat mensen zichzelf zijn gaan verrijken met vaardigheden, zagen ze dat ze in aanmerking kwamen voor hogere functies. Ten slotte, als positief bijeffect, is het ziekteverzuim in drie jaar flink gedaald van 5,5 % naar 1,5%. Mensen zitten beter in hun vel.

Gouden Tip

Start niet aan de verkeerde kant door meteen te denken in oplossingen. Elke organisatie heeft weer een eigen uitdaging, missie en strategie. Neem hierbij je tijd en probeer er niet een HR-feestje van te maken, maar betrek verschillende mensen, waaronder de OR. Alleen zo kom je tot een structurele oplossing voor de gehele organisatie.

 

11-02-2016
Delen: