In gesprek met MAATbeveiliging

‘Trainingen en nazorg hebben pas echt effect in een omgeving waarin je kan melden wat je hebt ervaren en voelt’
In gesprek met voorloper Arjan van de Wetering, Directeur MAATbeveiliging 

1. Wat merkt MAATbeveiliging van agressie door derden?
MAAT is een beveiligingsbedrijf en wordt ingehuurd om agressie en geweld te voorkomen en te stoppen wanneer dat plaatsvindt. Onze werknemers hebben daardoor dagelijks te maken met agressie en geweld door derden. Dit uit zich zowel in verbale bedreigingen als fysiek geweld. We proberen in ons werk constant te zorgen voor een prettige omgeving, waarbij we adequaat ingrijpen als we zien dat mensen agressief worden. Maar omdat wij mensen aanspreken op normafwijkend gedrag, slaat de agressie ook op ons neer. Wij houden bijvoorbeeld mensen aan bij een heterdaad situatie, wat kan resulteren in geweld of in bedreigingen omdat de dader zich in het nauw gedreven voelt. Het gebeurt ook vaak dat mensen verhaal komen halen en zich bemoeien met het werk van de beveiliger, wanneer een bekende van hen wordt aangehouden.  

2. Wat doet dat met jullie mensen?
We leven in een maatschappij waarin mensen zich snel benadeeld voelen. De rol van de beveiliger is om dat gevoel weg te nemen. Toch gebeurt het dat de benadering door een beveiliger als een aanval wordt gezien, in plaats van het voorkomen van verdere escalatie. Onze mensen komen in agressieve situaties terecht. Dat is een onderdeel van hun werk. Wij merken dat de impact van bedreigingen vaak groter is op onze werknemers dan een fysieke aanval. Daarom is het erg belangrijk dat wij een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Omdat we de meeste incidenten kennen en er over praten kunnen we de impact van geweld en/of bedreigingen op onze werknemers beperken.

3. Wat doet MAATbeveiliging er tegen? 
Het allerbelangrijkste is dat medewerkers melden dat ze met agressie in aanraking zijn gekomen. Het is bij ons verplicht incidenten met geweld te melden zodat we onze medewerkers kunnen helpen nadat ze met agressie en geweld te maken hebben gehad. Het aantal incidenten houden wij bij. Trainingen en nazorg hebben pas echt effect als een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin je kan melden wat je hebt ervaren en voelt. Indien het nodig is helpen wij onze medewerkers met het doen van aangiftes tegen daders. Verder trainen en coachen we beveiligers op de-escalatie bij conflicten. Het is belangrijk dat ze niet zelf agressief worden wanneer ze in een dergelijke situatie komen, maar juist in gesprek blijven met de betrokkenen. Het wegnemen van de bron van agressie, zoals slechte service, frustratie en niet luisteren naar de klant, is essentieel in agressiepreventie. 
 
4. Wat zijn de belangrijkste leerpunten die jullie hebben opgedaan? 
Mensen moeten hun verhaal kunnen vertellen. Biedt de ruimte aan je personeel om te praten over wat hen is overkomen. Creëer daarvoor een omgeving met een gevoel van geborgenheid. Op het moment dat we niet weten wat er speelt kunnen we niet helpen en als we niet kunnen helpen kan dat vreselijke consequenties hebben voor de medewerkers. Als je in contact komt met agressie haal je de eerste keer je schouders op, de tweede keer misschien ook nog, maar na de derde keer gaat het niet meer goed met je. Dan ontstaat de angst om terug te gaan naar een plek en ontstaat de stress dat een aanvaring nog een keer plaatsvindt. Die angst moet je door trainingen en goede nazorg wegnemen. Zodat alle werknemers met plezier hun werk kunnen blijven doen.

28-01-2016
Delen: