Agressie tegen werknemers van de overheid kost 350 miljoen per jaar

In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Van alle vormen van agressie komt intimidatie veruit het meest voor. Slachtoffers kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. Dat kost de overheid naar schatting ruim 350 miljoen euro per jaar. Dat schrijven minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie vandaag aan de Tweede Kamer.

'Steeds meer overheidsorganisaties nemen maatregelen tegen agressie en geweld. Helaas worden er nog steeds te veel werknemers bij de overheid slachtoffer van agressie en geweld', zegt minister Plasterk. 'Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij'. Het Rijk blijft zich dan ook inzetten om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen. Onder meer door werkgevers te steunen agressie en geweld tegen te gaan. En door middelen ter beschikking te stellen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd en beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

Campagne ‘Wees duidelijk over agressie’

Om werkgevers verder te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld is afgelopen najaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ gelanceerd, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. BZK richt zich vooral op werkgevers uit de publieke sector, terwijl SZW werkgevers in de private sector bewust maakt van de omvang, impact en kosten van agressie en geweld. Werkgevers kunnen gebruik maken van allerlei campagnemateriaal en diverse hulpmiddelen om medewerkers ervan bewust te maken dat agressie en geweld op de werkvloer onacceptabel is. Daarnaast vinden dit jaar een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten plaats.

Meer weten over de campagne 'Wees duidelijk over agressie'?
Ga naar www.agressievrijwerk.nl

26-01-2016
Delen: