180 OR leden en HR professionals aan de slag met Werkstress

Op 21 mei vond op landgoed Zonneheuvel (Doorn) de bijeenkomst plaats ‘Van werkstress naar werkplezier: Hoe regel je dat?’. Zo’n 180 OR leden en HR professionals waren aanwezig op de bijeenkomst die werd georganiseerd door het ministerie van SZW en het Nederlands Focal Point, in samenwerking met SBI Formaat, CAOP, De Baak en AWVN.

Prof. dr. Sabine Geurts gaf plenair inzicht in de fysiologie achter werkstress en de gevolgen van overdadige blootstelling daaraan. Daarna werd er in twee rondes uitgebreid stilgestaan bij het doel van de dag: hoe kun je in de praktijk werkstress aanpakken. Hierbij werd in deelsessies gebruik gemaakt van producten als de gespreksleidraad en de koerskaart over werkstress. Ook was aandacht voor werk-privé balans, werkstress bij reorganisaties en stress bij werknemers met flexibele arbeidscontracten.

Zowel in de plenaire sessie als tijdens de workshops was veel ruimte voor interactie. Er waren vertegenwoordigers van bedrijven waar het onderwerp werkstress al bespreekbaar is, en men vooral praktische handvatten zocht. Er waren echter ook voorbeelden van bedrijven waar werknemers erg veel werkdruk ervaren, maar er geen ruimte lijkt om maatregelen te nemen. Ook hierop werd dieper ingegaan.

De bijeenkomst maakt deel uit van de campagne over werkstress in het kader van Duurzame inzetbaarheid.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. 

22-05-2015
Meer over:
Delen: