Workshop ongewenste omgangsvormen

Op 21 mei werd, tijdens de conferentie ‘Van werkstress naar werkplezier’ voor HR- en OR-professionals, aandacht besteed aan ongewenste omgangsvormen op het werk. Tijdens twee goedgevulde workshops gaf Mariska Pikaart, al vijftien jaar specialist op dit gebied, praktijkvoorbeelden van ongewenst gedrag en gaf ze handvatten dit aan te pakken. 

Pesten is een van die ongewenste omgangsvormen. Ongeveer 500.000 mensen zijn jaarlijks het slachtoffer van pesterijen op het werk. 90.000 daarvan worden er structureel gepest. Dat veroorzaakt veel leed. Pesten op het werk is soms lastig te herkennen: veel mensen hebben moeite onderscheid te maken in de grens tussen pesten en een grapje maken. Want wat voor de een grappig is, kan voor de ander pijnlijk zijn. In de workshop besteedde Pikaart aandacht aan signalen en uitingsvormen van ongewenst gedrag, omdat het volgens Pikaart belangrijk is dat omstanders pestgedrag leren herkennen.

Pikaart ging in op de wettelijke mogelijkheden om pesten op het werk aan te pakken. Volgens haar zijn de verplichte vertrouwenspersoon en formele klachtencommissie essentieel bij de aanpak van pesten. In sommige organisaties is de functie van vertrouwenspersoon als extra taak bij, bijvoorbeeld, het secretariaat van het management neergelegd. Pikaart benadrukte het belang van een echt onafhankelijke en gekwalificeerde vertrouwenspersoon, zodat gepeste werknemers en collega’s hun verhaal kwijt kunnen.

25-05-2015
Meer over:
Delen: