DSC_6942.jpg

Sectoren met elkaar in gesprek over werkend leren

Op woensdag 2 december zijn directeuren en medewerkers van 20 O&O-fondsen, brancheorganisaties, AWVN en SBI Formaat met elkaar in gesprek geweest over werkend leren. De middag vond plaats bij goed voorbeeld-bedrijf Remeha in Apeldoorn. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Capgemini de tussenresultaten van hun onderzoek naar leren en ontwikkelen. 

Capgemini onderzocht de motivatie van werknemers en werkgevers om aan de slag te gaan met leren op de werkvloer. Uit de verschillende onderzochte cases bleek o.a. dat een inhoudelijke dialoog tussen werkgever en werknemer cruciaal is als startpunt om inzicht te krijgen in ontwikkelbehoeftes en wensen van werknemers. Bovendien zijn veiligheid, openheid, persoonlijke aandacht en duidelijkheid vanuit het management essentieel voor het voeren van die dialoog. Eind dit jaar wordt het eindrapport van het onderzoek gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over vervolgstappen. Om werkend leren te stimuleren zullen sectoren zich inzetten om intersectoraal kennis uit te wisselen en bedrijven – daar waar nodig – te helpen om de dialoog tussen werkgever en werknemer over werkend leren op gang te brengen of te houden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal komend jaar praktijkvoorbeelden uitdragen en de kennisdeling tussen sectoren faciliteren. Ook is er via de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid de mogelijkheid om subsisdie aan te vragen voor het versterken van de leercultuur (vanaf medio oktober 2016).

10-12-2015
Delen: