Succesvolle MKB-ers bij Week van de Ondernemer in Amsterdam over Duurzame Inzetbaarheid

Op woensdag 25 en donderdag 26 november kwamen ca. 2000 ondernemers bijeen in de RAI in Amsterdam voor alweer de laatste Week van de Ondernemer van dit jaar. Tijdens de ochtendsessie 'de Toekomst van Werk' gingen zo'n 200 ondernemers onder leiding van Henkjan Smits met elkaar in gesprek over de vraag hoe een ondernemer zijn bedrijf en zijn medewerkers goed kan voorbereiden op de toekomst. Drie ondernemers vertelden als goed voorbeeld over hun duurzame inzetbaarheidsaanpak.

Volgens Occo Koedijker van RAVO, straatveegmachine leverancier uit Alkmaar, is externe mobiliteit essentieel voor duurzame inzetbaarheid. RAVO is een aantal jaren geleden begonnen met hun aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Die aanpak bestond uit twee speerpunten: het bevorderen van vitaliteit en het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers. Volgens Occo Koedijker gaat het hier niet alleen om interne, maar ook om externe mobiliteit. 'Op die manier kan je samen met andere bedrijven de in, uit – en doorstroom op de arbeidsmarkt vergroten en eenvoudiger opleidingstrajecten uitzetten'.

Met in totaal 37 bedrijven richtte Koedijker vanuit een intersectoraal samenwerkingsverband in oktober 2014 de Stichting Huis van het Werk op. Het doel is om medewerkers werkzekerheid te geven en ze zo duurzamer inzetbaar te houden. Medewerkers kunnen eenvoudig van baan switchen binnen de 37 bedrijven. 'Iemand die in de metaalindustrie werkt, maar dat fysiek niet meer aan kan, kan bij een ander bedrijf opgeleid worden tot vrachtwagenchauffeur.' Via een online platform zien medewerkers de vacatures bij andere werkgevers en ze kunnen er ook online trainingen volgen. De bedrijven die zich aangesloten hebben bij Huis van het werk zijn goed voor 35.000 arbeidsplaatsen.

Joost Baljé van communicatiebureau H2X begon uit pure noodzaak met duurzame inzetbaarheid. Een fusie en een overname zorgden ervoor dat zijn bedrijf bijna failliet ging. 'Ik ging in een paar maanden tijd van drie man personeel naar 21, maar ik bleek niet zo goed te zijn in managen van zo’n groot team.' Als gevolg van de situatie waarin zijn bedrijf kwam te verkeren, moest Baljé afscheid nemen van het merendeel van de medewerkers. Door hen langzaam hierop voor te bereiden zorgde hij dat de sfeer goed bleef en heeft hij nog altijd contact met zijn oud-personeel. In 2013 ging het financieel nog steeds slecht en bleef hij met vijf man over. Vervolgens heeft hij de overgebleven collega’s gevraagd naar hun persoonlijke doelen en is hij nagegaan of die binnen de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken waren. 'Ik heb een HR manager in de arm genomen om de medewerkers hierbij te helpen.' Dat was het eerste moment waarop hij hoorde over duurzame inzetbaarheid. Door gebruik te maken van subsidies (ESF) kon hij met zijn medewerkers inzetten op talentontwikkeling en het verhogen van de betrokkenheid binnen het bedrijf. 'Ik heb gemerkt dat ik zoveel energie van mijn eigen mensen krijg. De identiteit van mijn bedrijf zijn mijn mensen. Zij maken het verschil en dragen dat ook uit. We groeien nu niet qua personeel, maar onze kracht zit in de samenwerkingsverbanden met anderen.'

Dankzij de ESF-subsidie startte Zonvaart Reizen vijf jaar geleden met duurzame inzetbaarheid. Met vijftien vestigingen en tachtig medewerkers zocht Zonvaart Reizen naar mensen die binnen het werkproces excellent presteerden. Directeur Carla Kuijs vertelt: 'sommige medewerkers beschikken op bepaalde vlakken over uitzonderlijke capaciteiten. We hebben ze gevraagd het onderwerp waarin zij goed zijn met hun collega’s door te nemen. Zo hebben we twee teams met vijf instructeurs gecreëerd die allemaal een ander stukje van het arbeidsproces beheersen. Dit werd mede gedaan aan de hand van een nulmeting waarbij ieders sterke en zwakke punten werden gemeten.' Volgens Kuijs zorgt het aan beide kanten voor een positieve vibe. De instructeurs vinden het erg leuk om hun kennis te delen en collega’s durven elkaar eerder om tips te vragen. De TopClass bestaat nog steeds, maar daarnaast startte Zonvaart dit jaar, dankzij ESF-subsidie, met het meten van de mentale veerkracht. Medewerkers die moeite hebben met   aanpassingen, zoals de veranderende werkwijze, kunnen een coachingstraject volgen. 'We zijn constant bezig met verbetering en vernieuwing om mensen gezond en enthousiast te houden tot hun pensioen. Dit leidt tot veel werkplezier. Dat blijkt uit het feit dat sommige medewerkers al dertig jaar bij ons in dienst zijn.'

01-12-2015
Delen: