Netwerkbijeenkomst: (On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 15 november 2018 de netwerkbijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’. De bijeenkomst vindt plaats bij het MeetingDistrict in Nieuwegein.

Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Dit kan grote gevolgen hebben, voor henzelf, hun gezin, maar ook de collega’s en de prestaties van de organisatie. Hoe voorkomen we dit? Of nog beter: hoe kunnen we met elkaar stappen zetten om te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving? In eerste instantie zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en tegen te gaan. Maar de OR of personeelsvertegenwoordiging kent de werkvloer en kan een belangrijke signalerende en ondersteunende rol vervullen bij de opzet van dit beleid. Daarnaast stimuleert de OR dat ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Informatie over het programma, de sprekers en overige praktische zaken vindt u hier.

16-10-2018