Nieuwe subsidieronde Duurzame Inzetbaarheid vanaf 19 oktober open 

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Staatsecretaris Jetta Klijnsma, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stelt op 19 oktober 2015 een nieuw tijdvak open. Aanvragen kunnen door werkgevers worden ingediend bij het Agentschap SZW. De helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd. De andere helft is voor eigen rekening. Het geld is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Klik hier voor de website van het Agentschap SZW voor meer informatie en de aanvraagcriteria.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daar direct de vruchten van. Wie als werkgever werkt aan duurzame inzetbaarheid draagt bij aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. 

14-10-2015
Delen: