Terugblik Week van de Werkstress 2017

Van 13 t/m 16 november 2017 vond voor de vierde maal de landelijke Week van de Werkstress plaats. Meer dan 220 bedrijven en organisaties lieten weten activiteiten te organiseren in deze week. Dat is twee keer zoveel als in 2015. 

Naast al deze activiteiten organiseerde ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aantal bijeenkomsten. Zo was er op maandag 13 november een congres met ruim 200 werkgevers, hr-professionals en andere geïnteresseerden. Op dit congres werd de bundel ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ gepresenteerd, met verhalen van werkgevers, werknemers en wetenschappers. Daarnaast organiseerde het ministerie samen met de mbo-raad en de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO een bijeenkomst speciaal voor het mbo. Met ruim 50 zeer geïnteresseerde aanwezigen die met praktische middelen huiswaarts keerden was deze bijeenkomst boven verwachting in trek. Tot slot werd onder andere samen met Factor Vijf twee sessies gehouden waar individuele werknemers in gesprek konden gaan over werkstress.

2017 was het laatste jaar dat de Week van de Werksterss door het ministerie van SZW is georganiseerd. In 2018 zal brancheorganisatie OVAL dit in samenwerking met TNO en SZW overnemen.

01-05-2018