Meeste pesterijen in de industriële sector

Pesten door collega’s of leidinggevenden komt het meest voor in de industriële sector: bijna 12 procent van de werknemers heeft er mee te maken. Ook in de transportsector, de media en de horeca komt pesten onder collega’s vaak voor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Omdat gepeste medewerkers zich vaker ziek melden, kan dit ongewenst gedrag een bedrijf jaarlijks 45.000 euro kosten. Afgelopen jaar zorgde pesten op het werk voor naar schatting vier miljoen extra verzuimdagen.

Het CBS maakt een onderscheid tussen pesten door collega’s en pesten door externe relaties en klanten. In het onderwijs is er vaak sprake van ongewenst gedrag door scholieren of ouders. Bijna een op de tien mensen in die sector is in 2014 gepest, voornamelijk door leerlingen. Eén op de vijf werknemers in het onderwijs voelde zich ten minste één keer geïntimideerd in 2014.

Bezien over alle werknemers in Nederland kwam pesten door collega’s en leidinggevenden (bijna 8 procent) in 2014 vaker voor dan pesten door externe relaties (5,5 procent). 

1,2 procent hardnekkig gepest

De meeste meldingen van pesten op het werk zijn incidenten. Toch heeft 1,2 procent van de werknemers in Nederland last van structureel pesten door collega’s en leidinggevenden. Eerder dit jaar startte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne om dit probleem bespreekbaar te maken. ‘Zeven miljoen collega’s hebben elke dag de kans om pesten op de werkvloer te stoppen. Werkgevers en werknemers moeten het onderwerp bespreekbaar maken, met elkaar het taboe doorbreken’, aldus de minister.

Meer informatie over pesten op het werk is beschikbaar in de door TNO ontwikkelde Wegwijzer Pesten. De wegwijzer is erop gericht de gepeste, de omstander en de leidinggevende te helpen bij het herkennen van pestgedrag en biedt handvatten om het aan te pakken.

24-09-2015
Meer over:
Delen: