Het Arbeidsmarktplatform PO stimuleert gesprek over werkdruk op scholen.

Het Arbeidsmarktplatform PO startte begin 2016 de pilot Samenwerken aan werkdruk. Doel is het gesprek in de school te stimuleren over de vraag hoe je samen de werkdruk kunt verminderen. En om schoolleider en team handvatten te geven om samen concrete maatregelen te nemen. Aan de pilot deden vijf scholen mee.  Lees hier het rapport (link naar de bijlage). Kijk voor meer informatie op: https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/duurzame-inzetbaarheid/stichting-de-haagse-scholen-wil-regie-over-werkdruk-bij-werknemer/.

09-10-2017
Meer over:
Delen: