Resultaten behoeftepeiling kennis en instrumenten

In september is een korte behoeftepeiling uitgevoerd om het toekomstige aanbod van kennis, instrumenten en netwerkactiviteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de praktijk. Ruim 200 mensen (veiligheidskundigen, arbocoordinatoren en preventiemedewerkers e.d.) hebben de vragenlijst ingevuld. Zij gaven aan een brede interesse te hebben in uiteenlopende onderwerpen. De traditionele onderwerpen zoals het bedenken, selecteren en uitvoeren van maatregelen spreekt ze aan. Maar ook is er interesse in gedrag en cultuur en ontwikkelingen voor de toekomst, zoals robotica.

De netwerkbijeenkomsten worden erg gewaardeerd. Hierbij spreekt vooral de presentatie door een expert de respondenten aan. Ook het netwerken en het kijkje in de keuken bij gastbedrijven wordt als (zeer) relevant en nuttig beoordeeld.

Wat betreft de toekomstige netwerkbijeenkomsten is de wens geuit om andere sectoren te bezoeken, bij voorkeur de zorg of creatieve sectoren. Ook zouden de respondenten aandacht voor het goed inrichten van werkproces en -omgeving waarderen.

Aan een ieder die deelgenomen heeft aan de behoeftepeiling: hartelijk dank daarvoor! We gebruiken de resultaten als input voor het vaststellen van de activiteiten van 2018.

31-10-2017
Delen: