PowerPoint-presentatie helpt werkgevers bij bespreken van werksfeer

SZW heeft een PowerPoint-presentatie ontwikkeld die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk aan te kaarten. Een goede werksfeer is namelijk lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het goed om er af en toe eens met elkaar bij stil te staan. Deze nieuwe presentatie ondersteunt leidinggevenden daarbij.

Ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, komen vaker voor dan gedacht. Eén op de zeven werknemers heeft ermee te maken. En 37% van de werknemers die gepest worden heeft burn out-verschijnselen. Degene die gepest wordt, verzuimt drie keer zo vaak. Een positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s zijn dan ook belangrijke sleutelfactoren voor een succesvolle organisatie. Aan de hand van vragen, opdrachten en casussen, kan de leidinggevende het gesprek hierover op gang brengen en afspraken maken met zijn medewerkers.

(Zie hier presentatie zonder logo's van SZW)

04-09-2017
Meer over:
Delen: