Terugblik bijeenkomst: 'Fysiek Werk, Wat Werkt?' (juni 2017)

Fysiek zwaar werk, hoe ga je daar als werkgever goed mee om? Welke maatregelen moet je als bedrijf nemen om de fysieke belasting van werknemers te verminderen? Hoe verander je het gedrag van je werknemers en hoe kunnen overheid en branchepartijen een effectieve aanpak ondersteunen?

Het thema fysiek zwaar werk werd besproken tijdens de netwerkbijeenkomst Fysiek Werkt: Wat Werkt?, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met TNO, het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk en Buro voor Fysieke Arbeid. De locatie: Loders Croklaan in Wormerveer.

Fysiek Werk400

Bewustwording
Medewerkers meekrijgen en zodoende zorgen voor bewustwording en gedragsverandering, dat zijn de belangrijkste manieren om fysieke belasting goed aan te pakken. Erica van Dijk, HR-manager bij Loders Croklaan, spreekt uit ervaring. Voorheen was duurzame inzetbaarheid bij haar bedrijf een vergadertafelonderwerp. Dat is het nu allang niet meer.

“Het onderwerp ging echt leven bij onze werknemers toen we enquêtes hielden en sessies organiseerden met werknemers uit alle geledingen die met elkaar om tafel gingen,” legt Van Dijk uit. Aandacht voor fysiek zwaar werk wordt van onderaf geregeld, dus niet top-down.

“Een wijze les voor ondernemers en HR-managers: zonder steun van de werknemers is de kans op succes minder groot.” Verandering opleggen werkt niet, is de ervaring van Loders Croklaan en veel andere bedrijven. Werknemers moeten zich mede-eigenaar van het probleem en van de oplossing voelen.

Fysiek2-500-2017-15-06_LodersCroklaan_LR_YG-1352

Faciliteren
De directie kan wel een faciliterende rol spelen en bijvoorbeeld werknemers in duo’s en trio’s flexibel roosters laten maken en een deeltijdpensioen aanbieden. Ook activiteiten zoals een stoelmassage, samen hardlopen, een diëtiste uitnodigen om gezinnen uit te komen leggen wat een gezonde leefstijl is als je in een ploegendienst werkt, helpen allemaal voor meer bewustwording.

Die bewustwording heeft wel tijd nodig. Wie meer wil doen met preventie en werknemers gezonder en bewuster wil laten leven, moet ervoor zorgen dat de mindset omdraait. Dat betekent dat je nu moet investeren om kosten voor (langdurig) uitval later te voorkomen. Yvonne Tuinstra, manager P&O bij Smeding Groenten en Fruit, is ervan overtuigd dat aandacht voor fysiek zwaar werk in de cultuur en het DNA van een bedrijf moet zitten voordat er iets verandert.

“Dan heeft het echt impact op het werkplezier, de productiviteit en verzuim. Alleen is het helaas wel zo dat niet elke maatregel in het kader van duurzame inzetbaarheid, zoals een gezonder lunchaanbod in de kantine en lunchwandelingen, direct in getalletjes valt uit te drukken. Dat maakt het soms best lastig als je twijfels over de doelmatigheid van sommige regels wil wegnemen bij het management.”Fysiek1-500-2017-15-06_LodersCroklaan_LR_YG-1327

Geen vingertje
Over die maatregelen gesproken, die kunnen heel breed zijn. Bewegingswetenschapper Paul Kuijer denkt dat werkplekaanpassingen effectief zijn, zoals een rolvloer in een vrachtwagen zodat je minder hoeft te tillen en de lasten op de juiste hoogte kunt tillen. Of in de toekomst exoskeletten die het lichaam ondersteunen bij zware taken.

Bert van de Wijdeven, directielid bij Buro voor Fysieke Arbeid, is ervan overtuigd dat slechte motoriek kan worden afgeleerd en goede motoriek aangeleerd. Maar dan wél zonder met het beschuldigende vingertje te wijzen, want medewerkers meekrijgen in plaats van ze tegen je in het harnas jagen, dat is het allerbelangrijkste.

Fysiek-Werk-Template 

22-06-2017