Nieuwsbrief banner 1.png

Betrokken campagnepartners maken plannen voor campagnejaar 2017

Ruim dertig betrokken campagnepartners deelden op 5 april hun ervaringen en de ontwikkelingen over duurzame inzetbaarheid binnen hun branche. De bijeenkomst was georganiseerd door het Nederlands Focal Point en het ministerie van SZW. Onder andere afgevaardigden van MKB-NL, SBI Formaat, Sport en Zaken en GGZ Nederland waren aanwezig.

2017 is het laatste jaar dat het ministerie de campagne Duurzame Inzetbaarheid voert. Daarom werd met elkaar gesproken over belangrijke thema’s voor dit jaar, geplande activiteiten gedeeld en kwamen samenwerkingen tot stand. Ook gaven de aanwezige brancheorganisaties aan meer behoefte te hebben aan concrete handvatten, goede voorbeelden en tips voor op de werkvloer. De middelen en handvatten die op www.duurzameinzetbaarheid.nl staan, zullen de  komende tijd weer actief verspreid worden.

Andere thema’s die voorbij kwamen zijn werkend leren, fysiek werk, werkstress en werkplezier. De komende tijd wordt aan deze thema’s invulling gegeven tijdens de netwerkbijeenkomsten die het ministerie organiseert op 13, 14 en 15 juni 2017.

Ook de Week van de Werkstress (dit jaar van 13 t/m 16 november) is weer een belangrijk moment om aandacht te vragen voor Duurzame Inzetbaarheid met een focus op werkstress. Aangezien de partners goed zicht hebben wat leeft bij hun achterban, is er gediscussieerd over relevante thema’s voor de week.

Wilt u meer weten over dit netwerk van campagnepartners, stuur dan een mail naar duurzameinzetbaarheid@bkb.nl

25-04-2017
Delen: