Roadmap ‘Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden staat online

Deze roadmap biedt OR-leden hulp bij het tegengaan van ongewenst gedrag in bedrijven en organisaties.

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij. OR-leden kunnen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van pesten. De OR heeft volgens de wet op de Ondernemingsraad onder meer de algemene taak om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen te stimuleren en discriminatie tegen te gaan.

In de Roadmap ‘Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden’ staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om deze taak op te pakken. De Roadmap leidt OR-leden stapsgewijs door de verschillende opties en geeft handige tips en voorbeelden uit de praktijk waar ze zelf mee aan de slag kunnen.  

 

27-03-2017
Delen: