Opwegnaardi.png

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Duurzameinzetbaarheid.nl is vernieuwd. Naast nieuwsberichten en informatie over bijeenkomsten, vindt u hier verhalen van werkgevers en werknemers die al maatregelen nemen om inzetbaarheid te verbeteren, laten zien hoe zij het aanpakten en wat dat opleverde. Daarnaast zijn er tal van hulpmiddelen beschikbaar op het gebied van:

  • Gezondheid | Gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk.
  • Betrokkenheid | Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.
  • Werkplezier | Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.
  • Ontwikkeling | Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.
  • Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.
16-04-2015
Delen: