Fysieke belasting beoordelen

TNO heeft verschillende hulpmiddelen beschikbaar om om de risico’s van fysieke belasting op het werk zelf te kunnen beoordelen. 

Checklist fysieke belasting 

Met de checklist fysieke belasting kan een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd worden voor mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.

Werkhoudingeninstrument (WHI) 

Het WHI kan ingezet worden om te bepalen of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen. De resultaten van het WHI geven u inzicht of, en zo ja bij welke specifieke houdingen dit het geval is.

Hand Arm Risicobeoordelingsmethode (HARM) 

HARM geeft u inzicht in de risico’s door hand- armtaken. In 6 stappen bepaalt u per taak het risico op arm-, nek- of schouderklachten. In de resultaten wordt aangegeven in welke mate de aanwezige risicofactoren bijdragen aan het totale risico.

Duw en trek check (DUTCH)

De Duw en Trek Check (DUTCH) is een methode om de fysieke belasting te bepalen, die optreedt bij het uitvoeren van duw- en trektaken. Het instrument is relatief eenvoudig toe te passen, er zijn geen krachtmetingen nodig. 

Checklist Beter achter je schermen (BAS)

Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunt u nagaan of u uw werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten voor uw situatie. 

 

 

15-04-2015
Delen: