EVC versterkt positie op de arbeidsmarkt

Wat is EVC?

EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Wanneer is EVC geschikt?

EVC is geschikt als u weet wat uw loopbaandoel is en als u relevante werkervaring hebt in die richting. Is dat niet het geval dan zijn er andere instrumenten.

Wilt u weten of EVC iets voor u of uw werknemers is? Doe dan de quickscan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het ervaringscertificaat kan door u of uw werkgever worden aangevraagd bij een van de ongeveer 70 erkende aanbieders in Nederland. Via het EVC-register vindt u EVC-procedures die passen bij de uw wensen of die van uw werknemers. Na een intake gesprek maakt u de keuze of u wel of geen EVC-procedure start.

De procedure verloopt vervolgens in drie stappen.

  1. Verzamelen van bewijsstukken
    In de eerste fase van je EVC-procedure verzamelt u bewijsstukken in een map. Deze map is uw portfolio. Hierin laat u zien wat u in de praktijk hebt geleerd.
  2. Beoordeling
    De bewijsstukken worden beoordeeld door één of twee beoordelaars van de EVC-aanbieder. Zij toetsen de werkervaring en vaardigheden. Soms maken ze ook gebruik van praktijkobservaties en komen ze dus langs op het werk. De beoordeling van competenties en de onderbouwing worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. Hierin staat ook een advies van de beoordelaar(s).
  3. Verzilvering
    Verzilvering heeft betrekking op de gewenste arbeidspositie. Soms is een ervaringscertificaat nodig voor behoud van werk, soms kan EVC leiden tot verbetering van de arbeidspositie. Verzilvering staat ook voor het omzetten van een ervaringscertificaat in vrijstellingen of een diploma. Bespreek de mogelijkheden tot vrijstellingen/diploma als dat belangrijk is. Afspraken over verzilvering kunnen aan het begin van de EVC-procedure in de EVC-overeenkomst worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: wie heeft welke verantwoordelijkheid en wat zijn eventueel aanvullende kosten voor de EVC-kandidaat. Op deze manier is voor zowel de EVC-kandidaat als de EVC-aanbieder helder wat er verwacht kan worden.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn, afhankelijk van de aanbieder, tussen de EUR 700,- en EUR 1.500,-

Waar kunt u terecht?

Voor het aanvragen van een ervaringscertificaat kunt u terecht bij één van de ongeveer 70 EVC-aanbieders. Zij brengen vakkennis en vaardigheden in kaart. Klik op de knop Vind EVC-procedures en kijk of er EVC-procedures zijn die aansluiten bij uw eigen voorkeuren of die van uw werknemers. U kunt zelf contact opnemen met een erkende EVC-aanbieder.

Praktijkverhalen

Verschillende sectoren en branches maken al met succes gebruik van EVC-procedures. Kijk hier voor praktijkvoorbeelden

 

EVC Professional

Bent u EVC-Professional? Klik dan hier voor de website voor professionals. De website voor professionals is gericht op EVC-aanbieders, leden van examencommissies, beoordelende organisaties en de EVC-convenantpartners. Op deze website vindt u o.a. de EVC Toolbox, EVC Kennisbank, EVC Academy en EVC Nieuwsbrief.

 

 

13-04-2015
Delen: