Voogt Smilde

‘Via scholing toekomst gericht leren denken.’

 

1. Over het bedrijf

Aannemersbedrijf Voogt BV is werkzaam in de sectoren Bouw en Infrastructuur in het noorden en oosten van het land. De onderdelen Bouw en Infrastructuur versterken elkaar in de realisatie van uiteenlopende projecten en zo kunnen we onze personele inzet ook goed combineren. Dit bevordert de duurzaamheid van de dienstverbanden van onze medewerkers.

2. Wat hebben we gedaan?

Alle bouwplaatsmedewerkers doen met regelmaat opleidingen op kosten van een scholingsfonds met aanvullende kostenvergoedingen vanuit het bedrijf. Tevens worden bedrijven, via het loopbaantraject Bouw, geholpen bij het opstellen van loopbaanplannen en opleidingstrajecten. Dit in verband met ambitiescholing (gericht op functiewisseling), preventiescholing (gericht op aan het werk blijven binnen de bouw) en re-integratiescholing (gericht op terugkeer naar werk binnen de bouw).

3. Wat heeft het opgeleverd

Voor de werknemers geeft dit een andere manier van denken, want het gaat over hun eigen toekomst. Een deel van de medewerkers weet nu dat zij ze de belasting door lichamelijke arbeid kan verminderen, doordat zij, met hun EVC (Erkennen Verworven Competenties), de kans hebben om in de toekomst een begeleidende rol op de projecten kunnen gaan vervullen.

4. Gouden tip

Scholing is cruciaal. Laat het opleiden gestructureerd plaatsvinden onder toezicht van het bedrijf. Als een werknemer niet wil meebewegen, betrek dan het thuisfront. De partner kan in het proces betrokken worden door voorbeelden te noemen van collega’s.

 

 

 

13-04-2015
Delen: