Philips

‘Kansen voor onze medewerkers zijn ook kansen voor ons.’

 

1. Over het bedrijf

Koninklijke Philips Electronics N.V. is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties.

2. Wat hebben we gedaan?

Bij Philips verbeteren we de kwaliteit van leven van mensen door tijdige introductie van zinvolle innovaties. We bestuderen trendanalyses van onder andere de Verenigde Naties, de Wereldbank, de World Business Council for Sustainable Development, het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie, maar doen ook eigen onderzoek. Daarnaast focussen we ons op eerlijke communicatie en op diversiteit. We zijn van mening dat kansen voor onze medewerkers ook kansen voor ons zijn. Hoe beter we hun talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken, des te meer wij gezamenlijk zullen groeien. We stimuleren onze medewerkers dus doorlopend om zich te ontwikkelen en manieren te vinden waarop ze kunnen uitblinken.

3. Wat heeft het opgeleverd

Focus op eerlijkheid heeft vertrouwen opgeleverd. Hoe meer vertrouwen er is, des te eenvoudiger is het vooruitgang te boeken. We kunnen onze talenten alleen volledig benutten door open en eerlijk te communiceren. Daar profiteren niet alleen wij van, maar ook iedereen om ons heen. Diversiteit heeft begrip opgeleverd. Onze medewerkers en klanten zijn uniek en dankzij de diversiteit van onze medewerkers kunnen we de klant beter begrijpen.

4. Gouden tip

Zet een organisatiebreed trainingsprogramma op om te waarborgen dat bedrijfsethiek leeft binnen het gehele concern en zorg dat de Algemene Gedragscode strikt wordt nageleefd.

 

 

 

 

 

 

13-04-2015
Delen: