Hoge werkdruk in de zorg

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een hogere werkdruk dan gemiddeld. De helft zegt veel werk te moeten verzetten waarvan 43 procent vaak erg snel moet werken en 35 procent vaak extra hard moet werken. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting hoger dan gemiddeld. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Risicogroep
Vanwege de hoge werkdruk zijn werknemers van onder meer ziekenhuizen, huisartspraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Werkgevers kunnen echter een grote rol spelen in het voorkomen van lichamelijke en psychische klachten. Werknemers die hun werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen inrichten hebben minder last van burn-out klachten. In de gezondheids- en welzijnszorg valt er op deze buffers nog veel winst te behalen.

Sociale Steun
Van de werknemers in de gezondheidszorg geeft slechts 46 procent aan het werktempo zelf te bepalen. Veel lager dan in andere sectoren waar dat gemiddeld 57 procent is. Verder zegt men weinig beslissingen zelf te nemen en vaak niet zelf de volgorde van hun werkzaamheden te bepalen. Op het gebied van sociale steun wijken werknemers in de zorg echter niet af van het gemiddelde. Goed nieuws, want steun van leidinggevende en collega’s kan helpen om te gaan met de eisen die het werk stelt.

Emotioneel Zwaar
Van alle bedrijfstakken is de emotionele belasting in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst. Ruim een kwart noemt het werk emotioneel uitdagend, dat is twee keer zo vaak als gemiddeld. Ook spreken werknemers in deze sector twee keer zo vaak van emotioneel moeilijke werksituaties.

Week van de Werkstress
Tijdens de Week van de Werkstress vroegen we werknemers en werkgevers stil te staan bij stress op de werkvloer. Je kunt namelijk meer doen dan de werkdruk verlagen. Meer bewegen en gezonder eten, kunnen oplossingen zijn. Maar je kunt ook in gesprek gaan met je leidinggevende over je werk-privébalans. 

 

18-11-2016
Meer over:
Delen: