Een op zeven werknemers last van burn-out klachten

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dertien miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakt minister Asscher vandaag bekend in Den Haag waar hij de Week van de Werkstress aftrapt.

Werknemers met een hoge werkdruk zijn een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Dat risico neemt toe als de steun van leidinggevenden en collega’s afneemt. Zo heeft van de werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende, 45 procent burn-out klachten. Dit tegenover 18 procent van de werknemers die deze steun wel ervaart. Ook een hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan zelfstandigheid of ontwikkelmogelijkheden in het werk verhoogt de kans op een burn-out. 

 

Week van de Werkstress 
Tijdens de Week van de Werkstress staan oplossingen tegen werkstress daarom centraal. Er is namelijk niet één oplossing tegen stress: er zijn meer knoppen waar je aan kunt draaien. Je kunt vaak meer doen dan je denkt. Meer bewegen, of gezonder eten kan zo'n oplossing zijn. Soms kan de oplossing ook ingrijpender zijn en kun je bijvoorbeeld je werk-privébalans bespreken met je leidinggevende.

In het hele land organiseren bedrijven activtiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Er zijn meer dan 100 bedrijven actief tijdens de Week van de Werkstress. 

 

14-11-2016
Meer over:
Delen: