Blijf met elkaar in gesprek: een interview over mediation

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een groot probleem: ruim 1,2 miljoen mensen zijn slachtoffer van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie op het werk. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander de druppel zijn. En wie last heeft van ongewenst gedrag, heeft een verhoogde kans op een burn-out. Door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken op het werk, kan een verziekte sfeer, werkstress en verzuim worden voorkomen. Soms kan mediation hulp bieden om ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar te maken.

Frederique van Zomeren en Tabitha van den Berg werken als mediator. We spraken hen over het voorkomen en oplossen van ongewenst gedrag op het werk. Frederique is naast mediator en trainer ook voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Tabitha is mediator en trainer.

Over het vak
'Vaak is de start van een conflict dat je denkt dat een ander wat anders wil dan jij. Het gevolg is dat mensen niet meer met elkaar praten', vertelt Frederique. 'Maar juist in het gesprek ligt de oplossing. Er zijn altijd verschillende waarheden.' Daarom geven mediators 'slachtoffer' en 'dader' altijd evenveel aandacht. 'We kijken waarom deze mensen er niet samen over praten', zegt Tabitha. Veiligheid, vertrouwen en respect zijn daarbij belangrijk. Mediators kunnen zorgen voor een veilige omgeving. De kernwaarde van mediation is dat de mediator onpartijdig is en geen oordeel vooraf heeft. Mediation kan daarom een meerwaarde hebben, vertellen ze. 'Interne tussenpersonen zijn vaak hartstikke capabel, maar die hebben geen schijn van kans zodra de perceptie bestaat dat iemand partijdig is.' De hulp van Frederique en Tabitha wordt dan ook vaak ingeroepen door de vertrouwenspersoon of HR-medewerkers. 'Een derde inroepen is geen zwaktebod.'

Over de praktijk
Een manager werd consequent niet uitgenodigd voor de vrijdagmiddagborrel. Om de uitnodiging af te dwingen nam zij maatregelen, waardoor de relatie tussen de manager en de informele leider compleet verzuurde. De één zat overspannen thuis en de formele leider had totaal geen managementkracht meer. Het team sloot zich aan bij de informele leider. Met tussenkomst van een mediator gingen ze met elkaar in gesprek. Toen zagen ze dat ze elkaar eigenlijk aanvulden in hun leiderschapsstijlen. Na mediation droegen ze dat samen uit en presenteerden ze dat aan het team met wie ze werkten. Het conflict was uit de wereld en beiden werken nu met meer plezier en zelfvertrouwen.

Gouden tip
Conflicten horen erbij, dat moet je als bedrijf erkennen. Geef elkaar de ruimte om conflicten bespreekbaar te maken. Zo voorkom je escalatie. Frederique’s gouden tip: 'Blijf met elkaar in gesprek, maar check ook of de ander je heeft verstaan.' Het kan zomaar voorkomen dat een goed bedoelde opmerking of mail totaal verkeer overkomt. 'Durf op tijd te signaleren dat je elkaar niet verstaat op het werk', vult Tabitha aan. 'En durf hulptroepen in te schakelen. De sleutel is dat je met elkaar in gesprek gaat.' Mediation kan daarbij de helpende hand bieden.

Check voor meer informatie over mediation de website van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

13-10-2016
Meer over:
Delen: