Pay it Forward: Binder Groenprojecten

Op donderdag 16 juni opent Binder Groenprojecten, te Poortugaal, haar deuren voor de volgende Pay it Forward bijeenkomst van het Netwerk Duurzaam Fysiek werk. 

Binder Groenprojecten is een innovatieve hovenier. Binder heeft circa 50 medewerkers en is gespecialiseerd in het aanleggen van nieuwbouwtuinen, het renoveren van bestaande tuinen en het onderhoud van openbaar groen. Werk waarbij fysieke belasting komt kijken! 

Binder zette in op het creëren van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van medewerkers, omdat het bedrijf besefte dat het belangrijk is om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Hun aanpak heeft succes: de afgelopen jaren daalde het ziekteverzuim, ontwikkelden medewerkers nieuwe vaardigheden en voerden ze zelf verbetering door. 

Wilt u zelf te weten komen hoe Binder dit heeft aangepakt? Meldt u dan aan voor de bijeenkomst. Op 16 juni deelt Binder haar aanpak, is er een rondgang door het bedrijf en kunt u in gesprek over fysiek werk!

U kunt zich via deze link aanmelden.

Hier leest u meer over de aanpak van Binder Groenprojecten.

 

 

30-05-2016
Delen: