Werkgevers: hanteer een zero-tolerancebeleid voor pesten op het werk

‘Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt’, stellen werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de start van de campagne tegen pesten op het werk. De organisaties vinden het in eerste instantie een zaak voor werkgevers en werknemers. Daarom is volgens hen een antipestwet, zoals in Belgie bestaat, niet nodig.

Volgens de organisaties is het belangrijk dat werkgevers een ‘open-deurbeleid’ voeren. Als er gepest wordt moeten werknemers makkelijk kunnen aankloppen bij collega’s, bijvoorbeeld bij hun leiddinggevende, de HR-manager, een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. De verplichte vertrouwenspersoon en formele klachtencommissie zijn essentieel bij de aanpak van pesten. Het is belangrijk dat personen die deze functies uitoefenen onafhankelijk en gekwalificeerd zijn, zodat gepeste werknemers en collega’s hun verhaal kwijt kunnen.

‘Pesten, of het nu op het werk is of elders in de maatschappij, is verwerpelijk en mag niet worden getolereerd’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Meer informatie is te vinden op de website van MKB-Nederland.

03-06-2015
Meer over:
Delen: