Zorgsector kampt met agressie op het werk

Mensen die in de zorg werken, kampen steeds meer met agressie. Cijfers van onderzoeksinstituut TNO en aanvullend onderzoek van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) wijzen uit dat de helft van het personeel in de verpleging te maken heeft met agressief gedrag van derden. Bijna zeven van de tien ondervraagden geeft aan frequent te maken te hebben met verbale én fysieke agressie.

In een interview met het Algemeen Dagblad luidde voorzitter Henk Bakker van de V&VN de noodklok: ‘We mogen niet accepteren dat mensen die zich dagelijks inzetten voor goede zorg zo kwetsbaar zijn. Dit is een signaal naar werkgevers en de overheid toe. Het leidt tot stress, een burn-out of ziekteverzuim, waardoor mensen hun werk niet meer leuk vinden.' Volgens Bakker moeten werkgevers en leidinggevenden alle incidenten serieus bespreken en hun personeel trainen in de-escalatie.

Eerder kwam deze week al in het nieuws dat de spoedeisende hulp veel te maken heeft van ongewenst gedrag door derden. Dronken patiënten veroorzaken overlast als ze ’s nachts op de eerste hulp in ziekenhuizen belanden. Agressief gedrag tegen zorgverleners komt meer en meer voor en heeft er voor gezorgd dat er tegenwoordig standaard beveiliging nodig is om de dronken patiënten in het gareel te houden.

Om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld is de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ gestart door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit jaar vinden een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten plaats waarin wordt gesproken over de aanpak van agressie op de werkvloer.

02-05-2016
Meer over:
Delen: