Website gezondenveiligwerkt.nl online

De eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is een van de kernelementen van het beleid op het terrein van gezond en veilig werken. In 2014 is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meerjarig programma gestart met als doel het bevorderen van zelfregulering. Door te faciliteren, te inspireren en te ondersteunen worden werkgevers en werknemers met het programma geholpen om zelf aan de gang te gaan en structureel gezond en veilig werk vorm te geven.

In het programma vervullen (vertegenwoordigers van) bedrijven en bedrijfstakorganisaties een belangrijke bijdrage. Het uitwisselen van praktijkervaringen tussen bedrijven en sectoren is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Woensdag 16 maart is de volledig vernieuwde website www.gezondenveiligwerkt.nl gelanceerd.

21-03-2016
Delen: