Een bedrijf kan alleen groeien, als de mensen kunnen groeien

Betrokken werknemers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar ruimte voor omdat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Continu blijven leren vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en helpt bedrijven gelijke pas te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden bleek afgelopen jaar dat bijna een kwart van de werknemers aangeeft kennis of vaardigheden te missen, die voor de uitvoering van hun werk belangrijk zijn. Deze groep werknemers is vaker ziek, heeft vaker burn-outklachten en is minder tevreden met hun werk. Daarom is het belangrijk om constant met ontwikkeling en leren op het werk bezig te zijn.